Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại 28/12 Khu phố 1, phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Giá khởi điểm: 1,914,781,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 0000-00-00 ngày
Tiền đặt trước: 382,956,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/05/2019 đến hết ngày 24/05/2019
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Quyền sử dụng đất:

+ Địa chỉ: Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

+ Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 10

+ Diện tích: 194,3 m2 (bằng chữ: một trăm chín mươi bốn phẩy ba mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 136,3 m2 ; chung: không.

+ Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Nhà ở/Công trình xây dựng:

+ Địa chỉ: 28/12, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

+ Diện tích xây dựng: 75,76 m2 ; diện tích sàn: 75,76 m2

+ Kết cấu: tường gạch, khung gạch, mái tôn.

+ Cấp (hạng): cấp 4.

+ Số tầng: nhà 1 tầng.

+ Năm hoàn thành xây dựng: 1992

Xem tài sản khác