Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tuyển dụng

Tuyển dụng

Hệ thống luật Thịnh Trí: Tuyển dụng CTV viết bài website

Vị trí:

CTV viết bài website

Ngày hết hạn:

11/01/2022

Ngày đăng tuyển: 11/11/2021

Nộp hồ sơ
Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí: Tuyển dụng Thư ký nghiệp vụ đấu giá

Vị trí:

Thư ký nghiệp vụ đấu giá

Ngày hết hạn:

09/08/2021

Ngày đăng tuyển: 09/06/2021

Nộp hồ sơ
Hệ Thống Luật Thịnh Trí: Tuyển dụng nhân viên Pháp lý

Vị trí:

Nhân viên Pháp lý

Ngày hết hạn:

09/08/2021

Ngày đăng tuyển: 09/06/2021

Nộp hồ sơ