Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Đấu giá tài sản tại 978 Nguyễn Trung Trực, KP2, P An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Giá khởi điểm: 22,087,500,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/07/2021 đến hết ngày 08/07/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-07-02 ngày
Tiền đặt trước: 2,208,750,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/07/2021 đến hết ngày 20/07/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

Tài sản 1:

Bất động sản 1:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở số BC395244; Số vào sổ cấp GCN: CH 00935 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 16/12/2010; cập nhập điều chỉnh biến động ngày 05/01/2011 chuyển nhượng cho ông Trương Văn Hầu và bà Lê Thị Kim Nga.

Thửa đất

- Thửa đất số 20    - Tờ bản đồ số 25

- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Diện tích: 532,01 m² (Bằng chữ : năm trăm ba mươi hai phẩy không một mét vuông)

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 532,01 m² ; Chung:  Không     

- Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị 62m2. Đất trồng cây lâu năm 470,01m2

- Thời hạn sử dụng : Đất ở tại đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 09/2048

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Bất động sản 2: Tài sản gắn liền với đất theo theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 720772; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 322/AH do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 03/08/2009 cho ông Trương Văn Hầu và bà Lê Thị Kim Nga.

- Thửa đất số 23+23+23a+91+91a+223    - Tờ bản đồ số 25

- Địa chỉ thửa đất: 978 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Diện tích: 1067,39  m² (Bằng chữ : một nghìn không trăm sáu mươi bảy phẩy ba mươi chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1067,39  m² ; Chung:  Không     

- Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị 480 m2. Đất trồng cây lâu năm 587,39 m2

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị sử dụng lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 09/2048

- Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bất động sản 3: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 918993074801086; Hồ sơ gốc số 823/2009 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 08/12/2009 cho ông Trương Văn Hầu

 Nhà ở: Gia đình

- Địa chỉ: 978 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ) : 206,01 m2

- Kết cấu nhà  : Móng BTCT, Cột Bê Tông Cốt Thép, Nền Lát Gạch Ceramic, Mái Lợp Tolle sóng vuông.

- Cấp (hạng) nhà ở : 03 (Ba)

- Số tầng  : Trệt

- Năm xây dựng  : 2009

- Diện tích sàn nhà phụ (nếu có) :   m2

- Thời hạn được sở hữu :

Bất động sản 4: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 918993074801054; Hồ sơ gốc số 550/2009 do UBND TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cấp ngày 13/07/2009 cho ông Trương Văn Hầu và bà Lê Thị Kim Nga.

Nhà ở: Gia đình

- Địa chỉ: 978 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ) : 574,09 m2

- Kết cấu nhà : Móng BTCT, Cột BTCT, Sàn BTCT, Nền Lát Gạch Ceramic, Mái Bê Tông Cốt Thép.

- Cấp (hạng) nhà ở  : 02 (Hai)

- Số tầng : 03

- Năm xây dựng  : 2020

- Diện tích sàn nhà phụ (nếu có) :    m2

- Thời hạn được sở hữu :

- Thời gian mở cuộc đấu giá: Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 21/7/2021

Xem tài sản khác