Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Đấu giá tài sản 02 tại số 75-76-77 Lạc Hồng, P Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Giá khởi điểm: 22,562,500,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/07/2021 đến hết ngày 08/07/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-07-02 ngày
Tiền đặt trước: 2,256,250,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/07/2021 đến hết ngày 20/07/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

Tài sản 2

Bất động sản 5: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 5301051570; Hồ sơ gốc 460/2002 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 15/10/2002; cập nhập điều chỉnh biến động ngày 21/10/2003 chuyển nhượng cho ông Trương Văn Hầu

 Đất ở

- Địa chỉ : tại Lô 76 đường Lạc Hồng, Khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, Thị xã Rạch Giá

- Thửa đất số: 248    - Tờ bản đồ số 20

- Diện tích                       : 76,00 m2

- Hình thức sử dụng        Riêng: 76,00 m2    Chung:………………m2

Bất động sản 6: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 5301051571; Hồ sơ gốc 461/2002 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 15/10/2002; cập nhập điều chỉnh biến động ngày 21/10/2003 chuyển nhượng cho ông Trương Văn Hầu;

Đất ở

- Địa chỉ : tại Lô 75 đường Lạc Hồng, Khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, Thị xã Rạch Giá

- Thửa đất số: 247    - Tờ bản đồ số 20

- Diện tích                       : 76,00 m2

- Hình thức sử dụng        : Riêng: 76,00 m2       Chung:………………m2

Bất động sản 7: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 5301051536; Hồ sơ gốc 399/2002 do UBND TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cấp ngày 15/10/2002; cập nhập điều chỉnh biến động ngày 20/05/2005 chuyển nhượng cho ông Trương Văn Hầu;

Đất ở

- Địa chỉ: tại Lô 77 đường Lạc Hồng, Khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, Thị xã Rạch Giá

- Thửa đất số: 249  -  Tờ bản đồ số 20

- Diện tích                       : 76,00 m2

- Hình thức sử dụng        :   Riêng: 76,00 m2   Chung:………………m2

Bất động sản 8: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 918993074501001; Hồ sơ gốc số 0023/2007 do UBND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cấp ngày 08/01/2007 cho ông Trương Văn Hầu;

- Tên công trình: Văn phòng cho thuê

- Địa chỉ: 77 đường Hồng Lạc, khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Hạng mục CT: Văn phòng

- Cấp Công ty: 02

- Diện tích XD: 228,00m2

- Diện tích sàn XD hoặc công suất: 1.328,64m2

- Kết cấu chủ yếu: Móng BTCT, khung, Cột, Sàn BTCT, Mái Bê tông Cốt thép, Tường xây gạch, Nền lát gạch ceramic 40x40

- Số tầng: 07

- Năm xây dựng: 2005

- Đất công trình xây dựng:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày, tháng, năm): 461 + 460 +399/2002 ngày 15/10/2002 + 25/09/2002

- Thửa đất số: 247 + 248 +249   - Tờ 20

- Thời gian mở cuộc đấu giá: Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 21/7/2021

Xem tài sản khác