Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Đấu giá Quyền sử dụng đất thửa đất số 589, tờ bản đồ số 03 (BĐKTS), tại địa chỉ số 27/7 đường số 663, tổ 3, ấp Mít Nài, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông
Giá khởi điểm: 3,956,280,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/06/2021 đến hết ngày 21/06/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-06-17 ngày
Tiền đặt trước: 395,628,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/06/2021 đến hết ngày 02/07/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

-Thửa đất:

-Thửa đất số: 589,      tờ bản đồ số: 03 (BĐKTS)

-Địa chỉ: Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

-Diện tích: 1801,6m2 (bằng chữ: Một nghìn tám trăm lẻ một phẩy sáu mét vuông)

-Hình thức sử dụng: riêng 1801,6m2 ; chung: m2

-Mục đích sử dụng: -Đất ở tại nông thôn 258,8m2; -Đất trồng cây lâu năm 1542,8m2

-Thời hạn sử dụng: -Đất ở nông thôn: Lâu dài; -Đất trồng cây lâu năm: 2059

-Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đât.

Phần công trình, diện tích cải tạo, đầu tư, xây dựng thêm và các tài sản khác gắn liền với thửa đất nêu trên đều thuộc tài sản đấu giá.

*Ghi chú: hiện trạng khu đất có công trình xây dựng trên đất là nhà cấp 4 đang được sử dụng để ở chưa hoàn công vào giấy chứng nhận.

Theo Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất số AO 478175, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00039/08 do UBND Huyện Củ Chi cấp ngày 16/06/2021, cập nhật thay đổi chủ sỡ hữu ngày 02/10/2018.

- Thời gian mở cuộc đấu giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 05/07/2021

Xem tài sản khác