Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác tọa lạc tại số 124/13 Bạch Đằng 2, P. 02, Q. Tân Bình, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn.
Giá khởi điểm: 26,600,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 04/06/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-05-28 ngày
Tiền đặt trước: 2,660,000,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/06/2021 đến hết ngày 14/06/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

-Thửa đất:

+ Thửa đất số: 04                                                              + Tờ bản đồ số: 28 (BĐĐC-2005)

+Địa chỉ: 124/13 Bạch Đằng 2, phường  02, Quận Tân Bình, TP,Hồ Chí Minh

+Diện tích: 157,9m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy phẩy chín mét vuông).

+Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng

+Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Nhà ở:

+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ              + Diện tích xây dựng: 114,4 m2 ;                         

+ Diện tích sàn: 664,6 m2                  + Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (Hạng): Cấp 2                               + Thời hạn sở hữu : -/-

- Công trình xây dựng khác: -/-

- Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-

- Cây lâu năm: -/-

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 452160, số vào sổ cấp GCN: CS00220 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/06/2017, cập nhật biến động ngày 23/03/2018

- Chuyển nhượng toàn bộ nguyên trạng tài sản, hiện trạng tài sản khách hàng vay vốn đang sử dụng để ở và làm văn phòng làm việc. Người mua tài sản tự liên hệ với chủ tài sản để tiếp nhận thực tế tài sản và hoàn tất các thủ tục đăng bộ sang tên khi trúng đấu giá, các chi phí phát sinh có liên quan trong quá trình nhận tài sản, đăng bộ sang tên do người trúng đấu giá chịu và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

- Thời gian mở cuộc đấu giá : Từ 10 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 25/06/2021

Xem tài sản khác