Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Xe ô tô MITSUBISHI PAJERO, biển số 51A-1538

Người có tài sản đấu giá: Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II
Giá khởi điểm: 1 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/11/-0001 đến hết ngày 30/11/-0001
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 0000-00-00 ngày
Tiền đặt trước: 1 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/01/1970 đến hết ngày 01/01/1970
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

Xem tài sản khác