Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất thửa đất số 18, tờ bản đồ số 53 tọa lạc tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông
Giá khởi điểm: 3,140,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 31/03/2021 đến hết ngày 02/04/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-03-31 ngày
Tiền đặt trước: 314,000,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/04/2021 đến hết ngày 16/04/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Quyền sử dụng đất

+ Thửa đất số: 18            tờ bản đồ số: 53

+ Diện tích: 917,2 m2  (bằng chữ: Chín trăm mười bảy phẩy hai mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: riêng: 917,2 m2 ; chung: không m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở Lâu dài, Đất trồng cây hàng năm khác: 2088

+ Địa chỉ: xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng hồ sơ gốc số: BH 675590 số vào sổ cấp GCN: CH 01545 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 23/11/2011 cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 17/07/2020 cho ông Nguyễn Ngọc Bạch Sơn.

Xem tài sản khác