Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số số 124/13 Bạch Đằng 2, P. 02, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn.
Giá khởi điểm: 26,600,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/04/2021 đến hết ngày 08/04/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-04-06 ngày
Tiền đặt trước: 2,660,000,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 22/04/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Thửa đất:

+ Thửa đất số: 04                    Tờ bản đồ số: 28 (BĐĐC-2005)

+ Địa chỉ: 124/13 Bạch Đằng 2, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

+ Diện tích: 157,9 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy phẩy chín mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Nhà ở:

+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

+ Diện tích xây dựng: 114,4 m2         

+ Diện tích sàn: 664,6 m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (Hạng): Cấp 2

+ Thời hạn sở hữu : -/-

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 452160, số vào sổ cấp GCN: CS00220 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/6/2017, cập nhập biến động ngày 23/02/2018

Xem tài sản khác