Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 862/116/33 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông
Giá khởi điểm: 4,300,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/03/2021 đến hết ngày 29/03/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-03-24 ngày
Tiền đặt trước: 430,000,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/03/2021 đến hết ngày 01/04/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Thửa đất

+ Thửa đất số: 409, tờ bản đồ số: 31

+ Địa chỉ: 862/116/33 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

+ Diện tích: 124 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Nhà ở

+ Loại nhà ở: Nhà ở

+ Diện tích xây dựng: 79 m2

+ Diện tích sàn: 188 m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (hạng): Cấp 3

+ Thời hạn sở hữu: -/-

Xem tài sản khác