Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 1344 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn
Giá khởi điểm: 39,204,226,800 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/04/2021 đến hết ngày 08/04/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-04-06 ngày
Tiền đặt trước: 3,920,422,680 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/04/2021 đến hết ngày 13/04/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Thửa đất:

+ Thửa đất số: 21        - Tờ bản đồ số: 04 (Phường Phú Mỹ)

+ Địa chỉ: 1344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7

+ Diện tích: 688,3 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám phẩy ba mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: riêng : 688,3 m2 ;     chung : Không

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền SDĐ.

- Nhà ở:

+ Địa chỉ: 1344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7

+ Diện tích xây dựng: 300,9 m2          + Diện tích sàn: 369,6 m2

+ Kết cấu: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn

+ Cấp (hạng) : -/-                                   + Số tầng : 02

+ Năm hoàn thành xây dựng : -/-         + Thời hạn sở hữu : -/-

- Giấy chứng quyền sử dụng đất quyền sở hữu  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 079101, số vào sổ cấp GCN: CH02291 do UBND quận 7 cấp ngày 26/05/2010, đăng ký biến động chuyển nhượng ngày 26/12/2018.

Xem tài sản khác