Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 216, tờ bản đồ số 64 tọa lạc tại phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Giá khởi điểm: 1 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/11/-0001 đến hết ngày 30/11/-0001
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 0000-00-00 ngày
Tiền đặt trước: 1 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/01/1970 đến hết ngày 01/01/1970
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

Xem tài sản khác