Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 18, tờ bản đồ số 143 tọa lạc tại 3/3 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Giá khởi điểm: 1 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/11/-0001 đến hết ngày 30/11/-0001
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 0000-00-00 ngày
Tiền đặt trước: 1 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/01/1970 đến hết ngày 01/01/1970
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

Xem tài sản khác