Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

QSDĐ, QSHN và TS khác gắn liền với đất thửa đất số 04, tờ bản đồ số 28, tọa lac tại số 124/13 Bạch Đằng 2 , P2, Q. Tân Bình , TP. HCM

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.
Giá khởi điểm: 26,600,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 07/05/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-05-04 ngày
Tiền đặt trước: 2,660,000,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/05/2021 đến hết ngày 20/05/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Thửa đất:

+ Thửa đất số: 04                 Tờ bản đồ số: 28 (BĐĐC-2005)

+ Địa chỉ: 124/13 Bạch Đằng 2, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

+ Diện tích: 157,9 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy phẩy chín mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Nhà ở:

+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

+ Diện tích xây dựng: 114,4 m2         

+ Diện tích sàn: 664,6 m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (Hạng): Cấp 2

+ Thời hạn sở hữu : -/-

- Thời gian mở cuộc đấu giá: 10:30 ngày 21/05/2021:

Xem tài sản khác