Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

06 thửa đất ở nông thôn có tổng diện tích 504m2 tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (Bán chung, không bán riêng lẻ)

Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá khởi điểm: 5,000,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 27/07/2020 đến hết ngày 30/07/2020
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2020-07-27 ngày
Tiền đặt trước: 500,000,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/08/2020 đến hết ngày 12/08/2020
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Bán chung, không bán riêng lẻ từng quyền sử dụng đất.

- Tài sản 1: QSDĐ thửa đất số 740, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+ Diện tích: 72m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

+ Theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 755670, số vào sổ cấp GCN CT35919 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/3/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Mai Văn Huynh ngày 25/6/2018

- Tài sản 2: QSDĐ thửa đất số 741, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+ Diện tích: 72m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

+ Theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 755671, số vào sổ cấp GCN CT35918 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/3/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Mai Văn Huynh ngày 25/6/2018

- Tài sản 3: QSDĐ thửa đất số 756, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+ Diện tích: 72m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

+ Theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 755686, số vào sổ cấp GCN CT35903 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/3/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Mai Văn Huynh ngày 25/6/2018

- Tài sản 4: QSDĐ thửa đất số 841, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+ Diện tích: 96m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

+ Theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 755609, số vào sổ cấp GCN CT35991 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/3/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Mai Văn Huynh ngày 25/6/2018

- Tài sản 5: QSDĐ thửa đất số 842, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+ Diện tích: 96m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

+ Theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 755608, số vào sổ cấp GCN CT35990 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/3/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Mai Văn Huynh ngày 25/6/2018

- Tài sản 6: QSDĐ thửa đất số 853, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+ Diện tích: 96m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

+ Theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 755797, số vào sổ cấp GCN CT35979 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/3/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Mai Văn Huynh ngày 25/6/2018

Xem tài sản khác