Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Ngày 26 và 27/11 vừa qua, Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng (Hệ thống Luật Thịnh Trí) đã tổ chức chương trình đào tạo bổ sung, nâng cao nghiệp vụ nhận biết giấy tờ, tài liệu giả.

Ngày 26 và 27/11 vừa qua, Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng (Hệ thống Luật Thịnh Trí) đã tổ chức chương trình đào tạo bổ sung, nâng cao nghiệp vụ nhận biết giấy tờ, tài liệu giả.

01/06/2020


Ngày 26 và 27/11 vừa qua, Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng (Hệ thống Luật Thịnh Trí) đã tổ chức chương trình đào tạo bổ sung, nâng cao nghiệp vụ nhận biết giấy tờ, tài liệu giả. Giảng viên là Viện phó Viện Khoa học hình sự trực tiếp giảng dạy.


PHẢN HỒI